Oznakują atrakcje gminy Bystrzyca

2015.02.18-1zW ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju – „Małe Projekty”, Gmina Bystrzyca Kłodzka realizuje projekt pn.: „System identyfikacji turystycznej – oznakowanie atrakcji turystycznych gminy Bystrzyca Kłodzka oraz ich promocja”, który stanowi uzupełnienie zrealizowanego w 2014 roku projektu dotyczącego oznakowania atrakcji turystycznych Bystrzycy Kłodzkiej.

2015.02.18-1z

   Obszar działania projektu obejmuje następujące miejscowości gminy:

  1. Gorzanów, Zalesie, Nową Bystrzycę, Międzygórze, Długopole-Zdrój – w zakresie oznakowania obiektów zabytkowych i turystycznych,
  2. Międzygórze, Górę Igliczną, Lasówkę, Spaloną, Mostowice, Gorzanów, Rudawę, Długopole-Zdrój, Marianówkę – w zakresie wykonania i zainstalowania nowych map turystycznych,
  3. Bystrzycę Kłodzką, Lasówkę, Mostowice, Spaloną, Rudawę, Porębę, Długopole – Zdrój, Międzygórze, Górę Igliczną, Gorzanów, Nową Bystrzycę, Zalesie – w zakresie promocji w ilustrowanym przewodniku turystycznym, pn.: „Nad Dziką Orlicą” wykonanym w trzech wersjach językowych.

2015.02.18-2z

Wartość realizowanego projektu wynosi 53 000,00 zł., z tego wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 25 000,00 zł. Celem realizowanego, w ramach powyższego projektu działania, jest ułatwienie identyfikacji atrakcji turystycznych Gminy Bystrzyca Kłodzka oraz wpływ na wzrost ruchu turystycznego i promocję tych miejscowości. Głównym celem projektu jest poprawa ładu przestrzennego oraz wzrost estetyki miejscowości a także zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej i turystów w zakresie kształtowania i porządkowania przestrzeni publicznej oraz podnoszenie standardów estetycznych i funkcjonalnych miejscowości poprzez ułatwienie identyfikacji atrakcji turystycznych. Wniosek przygotował Wydział Przedsiębiorczości i Rozwoju Lokalnego a koordynacją i realizacją projektu zajmuje się Wydział Turystyki Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej.

2015.02.18-3z

[bystrzycaklodzka.pl]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Rozwiąż równanie: *Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.